Kontaktné informácie

Lekáreň Karmel s.r.o.
PharmDr. Jozef Laurinec
Bernolákova 21/15
028 01 Trstená
Tel.: 043 / 53 92 338
email: lekarenkarmel@gmail.com
IČO: 36 36 20 77
DIČ: SK 20 22 19 00 38
www.lekarenkarmel.sk

KONTAKTNÝ FORMULÁR

  Bernolákova 21/15 028 01 Trstená

  lekarenkarmel@gmail.com

  OTVÁRACIE HODINY

  Pondelok – piatok
  6:30 – 17:00
  Sobota
  8:00 – 12:00