Je čas vrátiť sa k liečivej sile prírody. SARS-CoV-2 a iné nebezpečné vírusové ochorenia; možnosti prevencie, terapie a rekonvalescencie.

 

Pribúdajúce dôkazy ukazujú, že vakcíny proti SaRS-CoV-2 neposkytujú očakávanú ochranu proti tomuto vírusu a u pomerne vysokého percenta zaočkovaných ľudí dochádza k prepuknutiu ochorenia.

Napríklad v štúdii vykonanej v štáte Massachusetts, na ktorej participovala aj americká CDC, približne tri štvrtiny (74 %) prípadov SARS-CoV-2 sa vyskytli u plne zaočkovaných osôb (tých, ktorí absolvovali 2 dávky mRNA vakcíny Pfizer-BioNTech alebo Moderna).[3] Okrem toho, vakcíny proti SARs-CoV-2 spôsobujú jednak úmrtia,[4] [5] vrátane úmrtí dospievajúcich detí[6] a jednak vývin viacerých vážnych ochorení.[7] [8] [9] [10] Z tohto dôvodu je potrebné poskytnúť informácie aj o liekoch a liečivých látkach, ktoré sú na prírodnej báze a ktorých účinky proti SARS-CoV-2 a iným vírusovým ochoreniam boli preukázané vedeckými štúdiami.

Ivermektín je efektívny liek v prevencii a liečbe SARS-CoV-2 aj keď sa tieto jeho účinky na tých najvyšších úrovniach (WHO, EMA) neustále spochybňujú. Nedávna meta-analýza (Bryant a kol., august 2021) do ktorej bolo zahrnutých 15 štúdií a ktorá bola publikovaná v časopise American Journal of Therapeutic však preukázala, že včasné užívanie ivermektínu znížilo úmrtnosť na SARS-CoV-2 až o 68%.[11]  Podobne aj ďalšie meta-analýzy a štúdie preukázali vysokú účinnosť ivermektínu proti SARS-CoV-2,[12] [13] [14] vrátane štúdie, ktorej spoluautorom bol profesor Satoshi Ōmura,[15] ktorý spolu s C. Campbellom obdržali za objav ivermektínu Nobelovu cenu. Podľa vyhlásenia FLCCC (Frontline Covid-19 Critical Care Alliance) na klinických účinkoch ivermektínu sa podieľa nielen potlačením replikácie SARS-CoV-2, ale aj blokovania väzby vírusu na hostiteľskú bunku a ovplyvnenie zápalových reakcií pacienta.[16] Ivermektín nie je liek pre zvieratá, ako sa to často podsúva. Používa sa v humánnej aj veterinárnej praxi, čo je bežné aj u mnohých iných humánnych liekov. Predsa nikto nezavrhuje antibiotika ako je napríklad amoxicilín alebo sulfónamidy len preto, že sa používajú vo veterinárnej praxi. Na diskreditáciu ivermektínu sa používajú aj nepravdivé informácie o jeho závažných vedľajších účinkoch. Ivermektín nie je žiadna „tvrdá chémia,“ ale má svoj pôvod v prírode, v baktérii Streptomyces avermitilis, ktorá bola izolovaná z pôdy na pobreží ostrova Honšu. Od roku 1987 len spoločnosť Merck poskytla viac ako 3,7 miliardy ošetrení s ivermektínom[17] a v obvyklých dávkach (0,2–0,4 mg/kg) sa považuje u ľudí za mimoriadne bezpečný.[18] [19] Ivermektín je vo všeobecnosti dobre tolerovaný,  a to aj pri dávke až 10-násobne vyššej (2 mg/kg) ako je dávka odporúčaná FDA (0,2 mg/kg).[20] Ivermektín je výnimočné antivirotikum inhibujúce nebezpečné vírusy, ktoré predstavujú veľkú záťaž pre ľudské zdravie.[21] Je účinný nielen proti SARS-CoV-2, ale aj proti iným nebezpečným vírusom ako je Zika vírusu,[22] HIV-1,[23] a Dengue vírus,[24] Chikungunya vírus,[25] flavivírusy (vírus žltej zimnice, japonskej encefalitídy a pod.).[26] Ivermektín je jedinečný dar prírody, ktorý môže ľudstvu pomôcť v boji nielen proti SARS-CoV-2, ale aj iným vírusom „neznámeho” pôvodu.

Okrem ivermektínu nám príroda poskytuje aj ďalšie liečivé látky s preukázanými účinkami proti SARS-CoV-2. Veľkou nádejou sú flavonoidy, ktorých používanie má značný význam pre prevenciu a liečbu SARS-CoV-2 a navyše sú bezpečné pre ľudský organizmus. Ukázalo sa, že flavonoidy majú silnú inhibičnú aktivitu proti tým cieľom SARS-CoV-2, ktoré sú potrebné na uľahčenie jeho vstupu do bunky a jeho rozmnožovanie ako sú Mpro (main protease), RBD (Receptor Binding Domain) S proteínu, RdRp  (RNA-dependent RNA polymerase), ACE-2 receptor (Angiotensin Converting Enzyme-2) a TMPRSS2 (Human Type 2 Transmembrane Serine). Taktiež bola preukázaná imunomodulačná aktivita flavonoidov prostredníctvom inhibície rôznych prozápalových cytokínov a dráh zapojených do zápalových reakcií. Najznámejší z flavonoidov je quercetin, ktorý atakuje SARS-CoV-2 na viacerých miestach a vykazuje voči nemu významné inhibičné účinky, čo podporuje jeho použitie pri súčasných a očakávaných budúcich prepuknutiach SARS-CoV-2.[27] Výsledky viacerých štúdií ukázali, že quercetin vykazuje dobrú väzbovú afinitu k Mpro,  k ACE-2 receptoru a k TMPRSS2.[28] [29] [30] Navyše quercetin blokuje proteázu podobnú 3-chymotrypsínu  a proteázu podobnú papaínu, ktoré sú spolu s RNA-dependentnou RNA polymerázou a spike proteínom hlavné ciele liečenia SARS-CoV-2.[31] Výsledky nedávnej štúdie (Di Pierro a kol., Jún 2021) preukázali, že quercetín významne znižuje potrebu a dĺžku hospitalizácie, potrebu neinvazívnej oxygenoterapie, presun na jednotku intenzívnej starostlivosti a riziko úmrtia.[32]

Flavonoidy sú v prírode pomerne hojne zastúpené. Najbohatším zdrojom napríklad quercetinu, kaempferolu a myricetínu sú žltá cibuľa a kučeravý kel. Ďalšími zdrojmi flavonoidov sú pór, cherry paradajky, brokolica a čučoriedky, marhule, jablká, čierne hrozno, paradajky, čierny a zelený čaj. V lekárňach je quercetin dostupný od viacerých renomovaných výrobcov. Výborné  zloženie má slovenský produkt Covirin s jedinečnou kombináciou rastlinných liečivých látok (quercetín, kurkumín, epigallokatechin-3-galát, glycyrrhizín, piperín), minerálov (zinok, selén), vitamínov skupiny B (B3, B9, B12) a vitamínov C, D a E, ktoré sa vzájomne dopĺňajú pri posilňovaní imunity proti vírusom ako je SARS-CoV-2, ale aj rinovírusom, ľudským papilóma vírusom, herpes simplex a iným vírusom. Covirin obsahuje quercetín a glycirrhizín, liečivé látky, ktoré majú antivírusové, antitrombotické,  protizápalové a imunitu podporujúce účinky. Taktiež obsahuje extrakt zo zeleného čaju zahŕňajúci katechíny vrátene epigallokatechin-3-galátu, ktorý ma antitrombotické a protizápalové účinky. Covirin sa odporúča nielen ako prevencia proti SARS-CoV-2, ale aj ľuďom, ktorí sú pozitívni na SARS-CoV-2,  majú ťažkosti po prekonaní Covidu a chcú posilniť svoju imunitu, či už sú, alebo nie sú zaočkovaní. Vzhľadom na jeho antitrombotické účinky je potrebná opatrnosť pri liekoch obsahujúcich warfarín a iné antikoagulanciá.

Ďalšou účinnou prírodnou látkou proti SARS-CoV-2 je alicín, ktorého sa nachádza v cesnaku. Je už dávnejšie známe, že látky obsiahnuté v cesnaku majú viaceré významné biologické účinky vrátane antibakteriálnych, antivírusových, antimykotických, antioxidačných, protizápalových a protirakovinových.[33] Yaghoubian  a kol. (jún 2021) preukázali, že alicín významne zlepšuje prejavy a symptómy SARS-CoV-2 už po dvoch týždňoch liečby. Alicín  nielen zlepšil klinické príznaky, ale zlepšil aj laboratórne a rádiologické údaje, ktoré preukázali jeho terapeutický účinok pri SARS-CoV-2.[34] V štúdii s Calu-3 bunkami pľúc alicín zrušil odpoveď interferónom stimulovaných génov hostiteľa a vrátil jeho bunkové dráhy na úrovne neinfikovaných buniek, čím sa potvrdila antivírusová a imunomodulačná aktivita alicínu.[35] Je známe, že  aktívne miesto hlavnej proteázy SARS-CoV-2, ktoré štiepi jedenásť miest dlhého polyproteínu, aby sa uvoľnili funkčné proteíny potrebné na množenie koronavírusu, obsahuje tiol. A práve alicín obsahuje reaktívny tiosulfinát, ktorý môže spôsobiť S-tioalyláciu proteínu. V súčasnosti sa alicín považuje za kovalentný inhibítor SARS-CoV-2 Mpro.[36] Cesnak obsahuje vysoko účinné zlúčeniny síry, a preto by mal byť v súčasnej „covidovej dobe“ každodennou súčasťou našej stravy (tepelne neupravený). Aj keď sú v lekárňach dostupné viaceré prípravky obsahujúce alicín, odporučil by som čerstvý cesnak, najlepšie z vlastnej produkcie. Kvalita cesnaku je rozhodujúca. Prchavé cesnakové zlúčeniny síry, ako je tiol-reaktívny alicín (diallyltiosulfinát) a allylpolysulfány, majú najsilnejšie antivírusové účinky a je známe, že stimulujú imunitný systém ovplyvnením produkcie cytokínov a prozápalových cytokínov.

Glycirrhizín, ktorý sa nachádza v  rastline Sladké drievko (Glycyrrhiza glabra) je ďalšou účinnou prírodnou látkou u ktorej boli vedeckými štúdiami preukázané účinky proti vírusom vrátane SARS-CoV-2. Hlavné mechanizmy jeho účinku zahŕňajú inhibíciu replikácie vírusov, priamu inaktiváciu vírusov, inhibíciu zápalu sprostredkovaného HMGB1/TLR4, inhibíciu β-chemokínov, zníženie väzby HMGB1 na DNA s cieľom oslabiť aktivitu vírusov a inhibíciu tvorby reaktívnych foriem kyslíka.[37] [38] [39] [40]

Ak sa predsa len podarí SARS-CoV-2 prelomiť obranné mechanizmy, ktoré poskytuje ivermektín, quercetin, alicín a glycirhizzín (najlepšie je užívať ich preventívne alebo ich okamžite nasadiť pri prvých príznakoch ochorenia), je potrebné čím najskôr vyhľadať ambulantnú starostlivosť.

Je známe, že ľudia infikovaní SARS-CoV-2 majú zvýšené riziko trombo-embolických príhod[41] a podobne aj osoby zaočkované vakcínami proti SARS-CoV-2.[42] [43] Z tohto dôvodu je vhodné používať prírodné liečivé látky, ktoré môžu znížiť riziko vývinu uvedených ochorení. Už spomínaný flavonoid quercetín zabraňuje zhlukovaniu doštičiek[44] a jeho významný antitrombotický účinok bol pozorovaný aj pri pokročilých štádiách rakoviny.[45] Podobne aj u glycirrhizínu sa potvrdili významné antitrombotické účinky.[46] [47] Ďalšou účinnou liečivou látkou, ktorá znižuje agregáciu krvných doštičiek je epigallokatechin-3-galát, ktorý sa nachádza vo zvýšenom množstve najmä v zelenom čaji.[48] Všetky uvedené látky sú obsiahnuté napríklad v už spomínanom prípravku Covirin.

Pretože SARS-CoV-2 spôsobuje aj viaceré neurologické ochorenia[49] a podobne aj vakcíny proti SARS-CoV-2,[50] bolo by dobré v týchto prípadoch používať látky chrániace a normalizujúce nervový systém. Svojím výborným zložení môže významne pomôcť prípravok Revitanerv, alebo jeho silnejšia verzia Revitanerv strong, ktoré obsahujú skupinu vitamínov B, kyselinu alfa-lipoovú a Ginko biloba. Z liečivých rastlín je to najmä Rozchodnica ružová (Rhodiola rosea) alebo z nej vyrobené prípravky, ktoré pôsobia proti autoimunitným poškodeniam mozgu a Šišiak bajkalský (Scutellaria baicalensis), ktorý je tiež známy svojimi neuroprotektivnými účinkami.

Vzhľadom na skutočnosť, že očkovanie proti SARS-CoV-2 sa čoraz viac javí nielen ako nespoľahlivé ale aj nebezpečné, je čas vrátiť sa k liečivej sile prírody, ktorá sa žiaľ takmer vôbec nepropaguje, alebo sa zámerne zaznáva. V súčasnosti však liečivú silu prírody potvrdzujú nielen skúsenosti viacerých generácií ľudí, ale aj vedecké štúdie, ktoré v súvislosti so SARS-CoV-2 preukázali biologické mechanizmy, prostredníctvom ktorých prírodné liečivé látky efektívne účinkujú proti SARS-CoV-2 a iným vírusom.

PharmDr. Jozef Laurinec, PhD.

 

 

 

 

[1]Acharya CHB,  Schrom J, Mitchell AM, et al. No Significant Difference in Viral Load Between Vaccinated and Unvaccinated, Asymptomatic and Symptomatic Groups When Infected with SARS-CoV-2 Delta Variant. medRxiv. October 2021. https://doi.org/10.1101/2021.09.28.21264262.

[2] Riemersma KK, Grogan BE,  Kita-Yarbro A, et al. Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination. medRxiv.August 20212. https://doi.org/10.1101/2021.07.31.21261387.

[3] Brown CM, Vostok J, Johnson H, et al. Outbreak of SARS-CoV-2 infections, including COVID-19 vaccine breakthrough infections, associated with large public −Gatherings Barnstable County, Massachusetts, July 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021; 70: 1059-1062.

[4] Pottegård A, Lund LC, Karlstad Ø, et al. Arterial events, venous thromboembolism, thrombocytopenia, and bleeding after vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and Norway: population based cohort study. BMJ. May 2021;373:n1114.

[5] Cari L, Fiore P, Naghavi Alhosseini M, Sava G, Nocentini G. Blood clots and bleeding events following BNT162b2 and ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: An analysis of European data.
Journal of Autoimmunity. August 2021;122:102685.

[6] Center for Diseae  Control and Prevention. COVID-19 Vaccine Safety in Adolescents Aged 12–17 Years — United States, December 14, 2020–July 16, 2021. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e1.htm. Accessed September 22, 2021.

[7] Pottegård A, Lund LC, Karlstad Ø, et al. Arterial events, venous thromboembolism, thrombocytopenia, and bleeding after vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and Norway: population based cohort study. BMJ. May 2021;373:n1114.

[8] Baden LR, El Sahly HM, Essink B, et al. Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine. The New England Journal of Medicine. 2021;384(5):403-416.

[9] Ozonoff A, Nanishi E, Levy O. Bell’s palsy and SARS-CoV-2 vaccines-an unfolding story – Authors’ reply [published online ahead of print, 2021 Jun 7]. The Lancet. Infectious Diseases. July 2021;S1473-3099(21)00323-6.

[10] Singh Malhotra H, Gupta P, Prabhu V, et al. COVID-19 vaccination-associated myelitis [published online ahead of print, 2021 Mar 31]. QJM. 2021;hcab069.

[11] Bryant A, Lawrie TA, Dowswell T, et al. Ivermectin for Prevention and Treatment of COVID-19 Infection: A Systematic Review, Meta-analysis, and Trial Sequential Analysis to Inform Clinical Guidelines. American Journal of Therapeutics. Jul-August 2021;28(4):e434-e460.
[12] Kory P, Meduri GU, Varon J, et al. Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19. American Journal of Therapeutics. 2021;28(3):e299-e318.

[13]  Nardelli P,  Zangrillo A, Sanchini G, et al. Crying wolf in time of Corona: the strange case of ivermectin and hydroxychloroquine. Is the fear of failure withholding potential life-saving treatment from clinical use? May 2021. Signa Vitae; 17(3):3-4.

[14] Covid Analysis. Ivermectin is effective for COVID-19: real-time meta analysis of 64 studies. Nov 26, 2020 (Version 138, Oct 26, 2021). https://ivmmeta.com/.

[15] Yagisawa M,  Foster PJ,  Hanaki H,  Ōmura S. Global trends in clinical studies of ivermectin in COVID-19. The Japanese Journal of Antibiotics. March 2021;74(1):44-95.

[16] FLCCC Alliance: Ivermectin—A potential global solution to the COVID-19 pandemic. October 31, 2020. https://kitasato-infection-control.info/swfu/d/ivermectin_1.pdf.

[17] Nicolas P, Maia MF, Bassat Q, Kobylinski KC, Monteiro W, Rabinovich NR, Menéndez C, Bardají A, Chaccour C. Safety of oral ivermectin during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health. 2020 Jan;8(1):e92-e100.

[18] Banerjee K, Nandy M, Dalai CK, et al.  The Battle against COVID 19 Pandemic: What we Need to Know Before we “Test Fire” Ivermectin. Drug Res (Stuttg). 2020 Aug;70(8):337-340. doi: 10.1055/a-1185-8913.

[19] Navarro M, Camprubí D, Requena-Méndez A, et al. Safety of high-dose ivermectin: a systematic review and meta-analysis. J Antimicrob Chemother. 2020 Apr 1;75(4):827-834.

[20] Guzzo CA, Furtek CI, Porras AG, et al.  Safety, tolerability, and pharmacokinetics of escalating high doses of ivermectin in healthy adult subjects. Journal of Clinical Pharmacology. 2002 Oct;42(10):1122-33.

[21] Yang SNY, Atkinson SC, Wang C, Lee A, Bogoyevitch MA, Borg NA, Jans DA. The broad spectrum antiviral ivermectin targets the host nuclear transport importin α/β1 heterodimer. Antiviral Res. 2020 May;177:104760.

[22] Barrows NJ, Campos RK, Powell ST, et al. Screen of FDA-Approved Drugs for Inhibitors of Zika Virus Infection. Cell Host Microbe. 2016 Aug 10;20(2):259-70.

[23] Wagstaff KM, Sivakumaran H, Heaton SM, et al. Ivermectin is a specific inhibitor of importin α/β-mediated nuclear import able to inhibit replication of HIV-1 and dengue virus. The Biochemical Journal. 2012;443(3):851-856.

[24] Tay MY, Fraser JE, Chan WK, et al. Nuclear localization of dengue virus (DENV) 1-4 non-structural protein 5; protection against all 4 DENV serotypes by the inhibitor Ivermectin. Antiviral Research. 2013 Sep;99(3):301-6.

[25] Varghese FS, Kaukinen P, Gläsker S, et al. Discovery of berberine, abamectin and ivermectin as antivirals against chikungunya and other alphaviruses. Antiviral Res. 2016 Feb;126:117-24.

[26] Mastrangelo E, Pezzullo M, De Burghgraeve T, et al. Ivermectin is a potent inhibitor of flavivirus replication specifically targeting NS3 helicase activity: new prospects for an old drug. The Journal of antimicrobial chemotherapy. 2012 Aug;67(8):1884-94.

[27] Alzaabi MM, Hamdy R, Ashmawy NS, et al. Flavonoids are promising safe therapy against COVID-19. [published online ahead of print, 2021 May 22]. Phytochemistry Reviews : Proceedings of the Phytochemical Society of Europe.2021;1-22.

[28] Kaul R, Paul P, Kumar S, et al. Promising Antiviral Activities of Natural Flavonoids against SARS-CoV-2 Targets: Systematic Review. International Journal of Molecular Sciences.  2021;22(20):11069.

[29] Chikhale RV, Gupta VK, Eldesoky GE, et al. Identification of potential anti-TMPRSS2 natural products through homology modelling, virtual screening and molecular dynamics simulation studies. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2020 Aug 3:1-16.

[30] Alzaabi MM, Hamdy R, Ashmawy NS, et al. Flavonoids are promising safe therapy against COVID-19. [published online ahead of print, 2021 May 22]. Phytochemistry Reviews : Proceedings of the Phytochemical Society of Europe.2021;1-22.

[31] Derosa G, Maffioli P, D’Angelo A et al. A role for quercetin in coronavirus disease. 2019 (COVID-19).Phytotherapy Research. 2020 Oct; 35(3):1230-1236,

[32] Di Pierro F, Derosa G, Maffioli P, et al.  Possible Therapeutic Effects of Adjuvant Quercetin Supplementation Against Early-Stage COVID-19 Infection: A Prospective, Randomized, Controlled, and Open-Label Study. International Journal of General Medicine. 2021 June 8;14:2359-2366.

[33] El-Saber Batiha G, Magdy Beshbishy A, G Wasef L, et al. Chemical Constituents and Pharmacological Activities of Garlic (Allium sativum L.): A Review. Nutrients. 2020;12(3):872.

[34] Yaghoubian H, Niktale H, Yazdi AP, et al. Evaluate the Therapeutic Effect of Allicin (L-cysteine) on Clinical Presentation and Prognosis in Patients with COVID-19. European Journal of Translational Myology. 2021 June 18;31(2):9518.

[35] Mösbauer K, Fritsch VN,  Adrian L, et al. Allicin inhibits SARS-CoV-2 replication and abrogates the antiviral host response in the Calu-3 proteome. 2021 June.  bioRxiv. doi: https://doi.org/10.1101/2021.05.15.444275.

[36] Shekh S, Reddy KKA, Gowd KH. In silico allicin induced S-thioallylation of SARS-CoV-2 main protease. Journal of sulphur chemistry. 2020;1-12. Published 2020 Sep 16.

[37] Huan C, Xu Y, Zhang W, Guo T,  et al. Research Progress on the Antiviral Activity of Glycyrrhizin and its Derivatives in Liquorice. Front Pharmacol. 2021 Jul 6;12:680674.

[38] Sun Z, He G, Huang N, et al.  Glycyrrhizic Acid: A Natural Plant Ingredient as a Drug Candidate to Treat COVID-19. Frontiers in Pharmacology. 2021 Jul 9;12:707205.

[39] Van de Sand L, Bormann M, Alt M, et al. Glycyrrhizin Effectively Inhibits SARS-CoV-2 Replication by Inhibiting the Viral Main Protease. Viruses. 2021 Apr 2;13(4):609.
[40] Shah MA, Rasul A, Yousaf R, et al. Combination of natural antivirals and potent immune invigorators: A natural remedy to combat COVID-19. Phytotherapy research : PTR. 2021 Aug 15:10.1002/ptr.7228.
[41] Ng JJ, Choong AMTL. Thromboembolic events in patients with SARS-CoV-2. Journal of Vascular Surgery. 2020;72(2):760-761.

[42] Pottegård A, Lund LC, Karlstad Ø, et al. Arterial events, venous thromboembolism, thrombocytopenia, and bleeding after vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and Norway: population based cohort study. BMJ. May 2021;373:n1114.

[43] Burn E, Roel E, Pistillo A et al. Thromboembolic events and thrombosis with thrombocytopenia after COVID-19 infection and vaccination in Catalonia, Spain. Dostupné na: https://ssrn.com/abstract=3886421.

[44] Hubbard GP, Wolffram S, Lovegrove JA, et. Ingestion of quercetin inhibits platelet aggregation and essential components of the collagen-stimulated platelet activation pathway in humans. Journal of thrombosis and haemostasis : JTH. 2004 Dec;2(12):2138-45.

[45] Zwicker JI, Schlechter BL, Stopa JD, et al. Targeting protein disulfide isomerase with the flavonoid isoquercetin to improve hypercoagulability in advanced cancer. Journal of Clinical Investigation Insight. 2019 Feb 21;4(4):e125851.

Spodná časť formulára

[46] Mendes-Silva W, Assafim M, Ruta B, et al.  Antithrombotic effect of Glycyrrhizin, a plant-derived thrombin inhibitor. Thromb Res. 2003;112(1-2):93-8.

[47] Francischetti IM, Monteiro RQ, Guimarães JA. Identification of glycyrrhizin as a thrombin inhibitor. Biochem Biophys Res Commun. 1997 Jun 9;235(1):259-63.

[48] Joo HJ, Park JY, Hong SJ, et al.  Anti-platelet effects of epigallocatechin-3-gallate in addition to the concomitant aspirin, clopidogrel or ticagrelor treatment.
The Korean Journal of Internal Medicine.  2018 May;33(3):522-531.

[49] Kase Y, Okano H. Neurological pathogenesis of SARS-CoV-2 (COVID-19): from virological features to clinical symptoms. Inflammation and Regeneration. 2021 May 7;41(1):15.

[50] Patone M, Handunnetthi L, Saatci D, et al. Neurological complications after first dose of COVID-19 vaccines and SARS-CoV-2 infection. Natural Medicine. 2021 Oct 25. doi: 10.1038/s41591-021-01556-7.

Bernolákova 21/15 028 01 Trstená

lekarenkarmel@gmail.com

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok – piatok
6:30 – 17:00
Sobota
8:00 – 12:00